top of page

读《请容我一一道别》


七律·读吉翔《请容我一一道别》

文/斗笠翁 巢穴不存鸟啼吟,北望东岳树更深。

虽移碧草儒家地,怎忘黄鹂吴楚音。

七秒传奇球苑事,廿年坚守老臣心。

奈何离别流连去,读罢长文泪满襟。

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page